Kartuş Filitreleri

Suda bulunabilecek kaba partiküllerin, çamur, tortu gibi istenmeyen maddelerin arıtılması için kullanılır. Özellikle kapta bekledikten sonra gözüken tortularına arıtılması için ideal bir çözümdür. Evsel ağırlıklı kullanılmakla beraber kullanıldığı yere bağlı olarak bazı sanayi tesislerinde de kullanılabilir.

20″ ve 10″ olmak üzere iki ayrı modeli mevcuttur. 1 mikron ile 100 mikron arasında filtreleme yapılabilir. Kartuşu değiştirilmesi ve montajı çok kolaydır. Kirletici madde mekanik olarak derinlemesine filtrelenmektedir. Kirletici madde önce dış tabakalar vasıtası ile kaba olarak filtrelenmekte ve daha küçük partiküler, iç tabakalar tarafından yakalanmakta ve tutulmaktadır.

Kartuşlar poliproplen iplikten bal peteği diye anılan helezonik huni şeklinde sarılmaktadır. Dış ve kanat uçlarına sahip özel olarak tasarlanmış gövde genel olarak suların içinde bulunan katı kirletici maddelerin aşamalı ve derinlemesine filtrelemesini sağlamakta olup basınçtaki düşüşü azaltır ve kartuşun daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

 • 1″ , ¾’’, 1/2’’ ve ¼’’ bağlantılarına sahiptir.
 • Filtre ömrü suyun tortu miktarına ve su tüketim miktarına göre değişir.
 • Housinglerin içerisine uygulamadaki avantajlarına göre iplik filtre, spun filtre , kağıt filtre, granül karbon filtre, karbon blok filtre konularak çok farklı seçenekler oluşturulabilinir. Karbon filtre uygulamalarında sudaki koku ve tat düzenlemeleri yapılabildiği gibi organik madde giderimi içinde faydalı bir uygulama yapılmış olur.
 • Karbon blok filtrenin ömrü sudaki klor miktarı ve su tüketim miktarına göre değişebilir.
 • Karbon filtre olarak kullanıldığı durumlarda, tortu filtresinden sonra montaj yapılması tavsiye edilir.

Otomatik Tortu ve Karbon Filtreleri

Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, klor ve klor bileşikleri absorbe özelliği çok yüksek olan aktif karbonlu filtrelerden geçirilmek suretiyle tutulur. Özellikle bulanıklık ve klordan şikayet edilen sularda muhakkak suretle kullanılmalıdır. SRS aktif karbon mineralleri, çok kaliteli, dayanıklı, uzun ömürlü ve aşınmaya karşı dirençlidir. Aktif karbon ayrıca filtre edilen suya tat renk ve koku iletmez. Gümüş absorbe edildiğinden anti bakteriyel bir özellik kazandırılmıştır. Ayrıca suda bulunabilecek nitrit ve amonyak arıtımında yüksek oranda klor uygulaması ile birlikte nitrit ve amonyak oranları indirilebilmektedir. Karbon filtreler asıl kullanım amacının yanı sıra küçük gözenek yapısına sahip olduklarından ince tortuların tutulmasında da etkilidir. Ancak tortu ve mineralin absorbsiyon özelliğini azalttığından asıl kullanım amacı dışına çıkılmasından dolayı tavsiye edilmez. Bu durumlarda karbonun kullanılma ömrü bir yılın altına düşmektedir. SRS karbon filtrelerinde otomatik olarak yapılan ters yıkama işlemi ile aktif karbon minerallerinin periyodik olarak temizlenmesi, dolayısı ile daha uzun süre hizmet vermesi sağlanır ve sabit arıtım çıkış suyu kalitesi yüksek olur.

 • Otomatik kumanda valfları Fleck marka kullanılmıştır. Fleck Dünya’da konusundaki en önemli firmalardan birisidir.
 • Otomatik kumanda başlığı sistem yıkama sırasında kendisine ait otomatik by-pass’dan su vermeye devam ederek kullanıcının susuz kalmasını önler.
 • Valfler zaman ayarlı (timer’lı) olarak dizayn edilmiştir.
 • Valflerin yeni modelleri sayesinde en az su tüketimi ile ters yıkama sağlanmıştır.
 • Tanklar Dünya’da konusunda lider Structural marka seçilmiştir.
Model Akış kapasitesi(m³/h) Valf Debisi (m³/h) Mineral Miktarı Bağlantı çapı giriş-çıkış Ölçüler
10m/h 20m/h 30m/h Filter AG çap x yükseklik (cm)
SRS ACF 1044 0,5 1 1,5 4,5 35 1” 26 x 121
SRS ACF 1354 0,9 1,7 2,6 7 70 1” 34 x 157
SRS ACF 1465-1 1 2 3 7 100 1” 37 x 199
SRS ACF 1665 1,3 2,6 3,9 12 120 1 1/2” 41 x 199
SRS ACF 1865 1,6 2,9 4,2 12 170 1 1/2” 47 x 199
SRS ACF 2160-1 2,3 4,5 6,7 12 200 1 1/2” 54 x 192
SRS ACF 2160 2 2,3 4,5 6,7 25 200 2” 54 x 192
SRS ACF 2469-1 2,9 5,8 8,8 25 300 2” 61 x 199
SRS ACF 2469-2 2,9 5,8 8,8 45 300 3” 61 x 199
SRS ACF 30 72-2 4,6 9,1 13,7 25 475 2” 77 x 223
SRS ACF 3072-3 4,6 9,1 13,7 45 475 3” 77 x 235
SRS ACF 3672-2 6,6 13,1 19,7 25 700 2” 92 x 223
SRS ACF 3672-3 6,6 13,1 19,7 45 700 3” 92 x 235
SRS ACF 4272 8,9 18 25 45 850 3” 107 x 235
SRS ACF 4882 11,7 23 35 45 1100 3” 122 x 260

Dozaj Pompaları

Suya gerek bakteriyolojik kirlenmeyi engellemek, gerek oksitlenme sağlayıp çökelme sağlamak gerekse koruma amaçlı bir kimyasalı belirli bir dozda suya karıştırmak için kullanılan otomatik pompalardır. Bu pompaları çalışma prensiblerine göre farklı gruplara ayırmak mümkündür. Suyun miktarına göre dozajlama yapmak isteniyor ise sayaçlı modeller çok hassas uygulamalar için proplu modeller basit uygulamalar için ise mekanik modeller uygun olmaktadır.

Dozajlanacak kimyasala göre pompayı ve pompayı çalıştıracak sinyali seçmek gerekmektedir. Genel olarak firmamız dezenfektan olarak klordioksit (CLO²) ve klor (sodyum hipoklorit) kullanmakta Tüm Dünyadaki tercih sebeplerinden ve avantajlarından dolayı klordioksit kullanılmasını tavsiye etmektedir. Dezenfektan amacı dışında çökelme işlemine yardımcı olması sebebi ve amonyak çevrimine yardımcı olup amonyak ve nitrit giderimini destekleyici olarak kullanılan klordioksit ve klor uygulamalarının yanı sıra dozaj pompalarını antiskalant dozajlamalarında, sıkça kullanmaktayız.

Firmamız dozaj pompalarında Grundfoss SRSDOSS markasını önermekte ve uygulamalarında genellikle bu markayı kullanmakla birlikte kullanıcıdan gelen talepler doğrultusunda farklı marka ve modellerde önermektedir.

Otomatik Su Yumuşatma Cihazları

Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Sudaki sertliğin giderilmesi, iyon değiştirme yöntemi dediğimiz, su yumuşatma sistemleri ile gerçekleşmektedir. İyon değişimi, sertliğe sebep olan kalsiyum magnezyum içeren suyun, sodyum formundaki reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Reçine, kalsiyum ve magnezyum iyonları bakımından doyuma ulaştığı zaman sodyum klorür eriği (tuz çözeltisi) ile rejenere edilir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları reçineden çözüldüğünde işlem tamamlanır ve reçine tekrar sodyum iyonları ile yüklenir. Çözülmüş kalsiyum ve magnezyum iyonları ters yıkama ile dışarı atılır ve reçine bir sonraki yumuşatma işlemine hazır hale gelir.

Sert suların yol açtığı bir takım zararlar:

Sert sular, tesisatlarda, ısıtma sistemlerinde, boya apre tesislerinde ve kirecin zarar verdiği tüm kullanım alanlarında, telafisi mümkün olmayan arızalara sebep vermektedir. Enerji sarfiyatları, temizlik maddeleri ve kimyasal katkı maddeleri tüketimini artırır. Su ile çalışan her makinede, tesisata bağlı boruların kısa zamanda kireçtaşı bağlamasıyla kesitlerin daralmasına yol açacağı için, sabun deterjan, şampuan ve benzeri sarf ürünlerinin tüketiminin artmasına yol açar. Isıtma tekniği açısından, özellikle sıcak su tesisatı ve buhar kazanlarında yüksek ısının etkisiyle hızla çöken kalsiyum ve magnezyum yoğun kireç tabakası oluşturduğu için ısı verimininde düşmesi, üretilen herhangi bir ürünün standartizasyonunun yakalanamaması gibi problemler yaratmaktadır. Yukarıdaki listeye daha bir çok örnek saymak mümkündür.

Sert sular içildiklerinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları, damar sertliği, böbreklerde taş ve cilt rahatsızlıklarına sebep olur. Sert suların kullanıldıkları yerde oluşan kireç katmanları; bakteriler için uygun ortam teşkil etmektedir. Sertlik giderimi yapan su yumuşatma sistemlerinde kullanılan reçine ve tanklar gıda tüzüğüne uygundur

 • Otomatik kumanda valfler Pentair Fleck marka kullanılmıştr. Fleck Dünya’da konusundaki en önemli firmalardan birisidir.
 • Otomatik kumanda başlığı sistem yıkama sırasında kendisine ait otomatik by-pass’dan su vermeye devam ederek kullanıcının susuz kalmasını önler.
 • Valfler zaman ayarlı (timer’li), volumetrik (debi kontrollü) , Dubleks ve bilgisayarlı (mikro işlemci kontrollü) olarak dizayn edilmiştir.
 • Valflerin yeni modelleri sayesinde en az su ve tuz tüketimi ile ters yıkama sağlanmıştır.
 • Kullanılan reçine Dowex veya Lewatit marka olup en az 5 yıl kullanım garantisi verilmektedir.
 • Tanklar Dünya’da konusunda lider Pentair Structural marka seçilmiştir
TIMER’LI YUMUŞATMA CİHAZLARI
Modeller Akış kapasitesi (m³/h) Valf Debisi(m³/h) Dolgu Malzemesi Bağlantı Giriş-Çıkış Ölçüler
30m/h 50m/h Reçine Çap x yükseklik(cm)
SRS TS 818 1 1,6 4,5 8 1” 67 X 32 X 56
SRS TS 835 1 1,8 4,5 20 1” 113 X 32 X 56
SRS TS 1044 1,5 2,5 4,5 35 1” 26 x 120
SRS TS 1354 2,6 4,3 7 70 1” 33 x 158
SRS TS 1465-1 3 5 7 100 1” 37 x199
SRS TS 1665 3,9 6,5 12 120 1 1/2” 41 x 199
SRS TS 1865 4,5 7 12 170 1 1/2” 47 x 199
SRS TS 2160-1 6,7 10 12 200 1 1/2” 55 x 192
SRS TS 2160 2 6,7 11 25 200 2” 55 x 192
SRS TS 2469-1 8,8 12 25 300 2” 61 x 231
SRS TS 2469-2 8,8 14 45 300 3” 61 x 231
SRS TS 30 72-2 13,7 20 25 475 2” 77 x 234
SRS TS 3072-3 13,7 23 45 475 3” 77 x 234
SRS TS 3672-2 19,7 25 25 700 2” 93 x 234
SRS TS 3672-3 19,7 28 45 700 3” 93 x 234
SRS TS 4272 27 45 45 850 3” 106 x 234
SRS TS 4882 35 45 45 1100 3” 122 x 234
DUBLEKS YUMUŞATMA CİHAZLARI
SRS DS 1044 1,5 2,5 6 2 X 25 1” 2 X 26 x 120
SRS DS 1354 2,6 4,3 6 2 X 70 1” 2 X 33 x 158
SRS DS 1465 3 5 6 2 X 100 1” 2 X 37 x199
SRS DS 1665 3,9 5 6 2 X 120 1 1/2” 2 X 41 x 199
SRS DS 1865 4,5 5,5 6 2 X170 1 1/2” 2 X 47 x 199
SRS DS 2160 6,7 11 25 2 X 200 2” 2 X 55 x 192
SRS DS 2469 8,8 12 25 2 X 300 2” 2 X 61 x 231
SRS DS 3072 13,7 20 25 2 X 475 2” 2 X 77 x 234
SRS DS 3672 19,7 24 50 2 X 700 3” 2 X 93 x 234
SRS DS 4272 27 45 50 2 X 850 3” 2 X 106 x 234
SRS DS 4882 35 50 50 2 X 1100 3” 2 X 122 x 234

Ultraviole Cihazları Wedeco Serisi

Wedeco AG kalite güvencesi ve ileri UV teknolojisi sayesinde kimyasal dezanfektanlardan kurtulun. AQUADA UV SİSTEMLERİ ile sularınızdaki bakterileri hiçbir zararlı yan ürün, koku veya tat oluşturmadan ultraviyole ışınları (254nm) ile yok edebilirsiniz.

Genel Kullanım Alanları

 • İçme/Kullanma suları (konutlar, oteller, hastaneler, okullar, iş merkezleri, v.b.)
 • Proses suları (gıda, meşrubat, ilaç, kimya, v.b.)
 • Yüzme havuzları / Akvaryumlar / Balık çiftlikleri
 • Filtrelenmiş atıksu dezenfeksiyonu
Özellikler Altima Proxima Maxima
DVGW-W294 UV sistem standardına uygun, test edilmiş dezenfeksiyon
performansı (Hygienic Institute, University of Bonn)
SS-316L elektropolisajlı UV reaktörü, 5(beş) yıl paslanmazlık garantisi
Wedeco-LPHO yüksek UV-C çıkışlı özel UV lambalar
Geliştirilmiş elektronik balast
Glow-cap (UV lamba çalışma indikatörü)
Safety lamp connector (UV lamba sönmeden değiştirilemez)
Sürekli su basıncı max. 10 bar
Su basınç darbelerinde kuvars cam kırılma problemini ortadan kaldıran giriş-çıkış dizaynı
Montaj kiti (hem reaktör, hem kontrol panosu için)
CE sertifikası
Mikroişlemci kontrollü, sesli ve görsel alarmlar
Lamba işletme süresini ve değişim zamanını gösteren dijital sayaç
Dezenfeksiyon verimini ve kuvars camdaki kirlenmeyi online izleyen
dijital göstergeli UV sensör sistemi
Ops.: Kuru kontakt çıkışı (röle modülü)
Ops.: Su girişinde solenoid van
Model Uv dozajına göre cihaz teknik bilgileri lamba elektrik genel özellikler
cihaz debisi(m³/saat)
300 J/m² uz. (mm) gen. (mm) yük. (mm) r. çapı (mm) Ağırlık(Kg) giriş-çıkış bağ. şekli watt/ lamba adet boy (mm) voltaj toplam güç (watt) max. çalışma basınç (bar) gövde- malz. çalışma sıcaklığı
SRS WED A 1 0,85 518 126 179 100 5 1/2” Dişli 20 1 463 220V/50Hz 26 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED A 2 2,16 518 126 179 100 5 3/4” Dişli 20 1 463 220V/50Hz 26 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED A 4 3,68 938 126 179 100 10 3/4” Dişli 40 1 843 220V/50Hz 50 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED A 7 6,57 938 150 228 126 13 1” Dişli 40 2 843 220V/50Hz 100 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED A10 9,4 944 180 275 195 30 1,5” Dişli 40 4 843 220V/50Hz 200 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED A 2 X10 18,8 944 230 333 245 50 2” Dişli 40 6 843 220V/50Hz 300 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED A 3 X10 28,2 944 304 420 305 55 2,5” Dişli 40 8 843 220V/50Hz 400 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED P 1 0,85 518 126 179 100 5 3/4” Dişli 20 1 463 220V/50Hz 26 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED P 2 2,16 518 126 179 100 5 3/4” Dişli 20 1 463 220V/50Hz 26 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED P 4 3,68 938 126 179 100 10 3/4” Dişli 40 1 843 220V/50Hz 50 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED P 7 6,57 938 150 228 126 13 1” Dişli 40 2 843 220V/50Hz 100 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED P10 9,4 944 180 275 195 30 1,5” Dişli 40 4 843 220V/50Hz 200 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED P 2 X10 18,8 944 230 333 245 50 2” Dişli 40 6 843 220V/50Hz 300 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED P 3 X10 28,2 944 304 420 305 55 2,5” Dişli 40 8 843 220V/50Hz 400 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED M 1 0,85 518 126 179 100 5 3/4” Dişli 20 1 463 220V/50Hz 26 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED M 2 2,16 518 126 179 100 5 3/4” Dişli 20 1 463 220V/50Hz 26 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED M 4 3,68 938 126 179 100 10 1” Dişli 40 1 843 220V/50Hz 50 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED M 7 6,57 938 150 228 126 13 1” Dişli 40 2 843 220V/50Hz 100 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED M10 9,4 944 180 275 195 30 1,5” Dişli 40 4 843 220V/50Hz 200 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED M 2 X10 18,8 944 230 333 245 50 2” Dişli 40 6 843 220V/50Hz 300 10 SS 304 2-40ºC
SRS WED M 3 X10 28,2 944 304 420 305 55 2,5” Dişli 40 8 843 220V/50Hz 400 10 SS 304 2-40ºC
Model Su Debisi (*) Bağlantı Enerji (W)
250 J/m2 400 J/m2
Aquada-1 1,08 0.69 ½” 35
Aquada-2 2,70 1,69 ¾” 55
Aquada-4 4,65 2,90 ¾” 55
Aquada-7 8,78 5,50 1” 95
Aquada-10 13,17 8,23 1½” 95

Ultraviole Cihazları ECO Serisi

Ultraviole ile dezenfeksiyon teknolojisi, güneş ışınlarının mikroorganizmaları yok etme özelliği temel alınarak geliştirilmiştir. Ultraviole ile dezenfeksiyonda hücrenin DNA yapısı bozularak mikroorganizma eksiksiz hale getirilir. Bunun gerçekleşmesi için UV ısınlarının hücrenin içine nüfuz etmesi gerekmektedir. DNA yapısı bozulan bir hücre üreyemeyen ve hastalığa sebebiyet vermeyen bir hücre olup cansız sayılır. Işın odası PVC ….vb malzemelerden yapılan ultraviole cihazları suya koku verirken bu yüzden SRS ultraviole sistemlerinin ışın odaları SS316 paslanmaz çelik malzemelerden yapılmaktadır. Ayrıca sistemin boyutlandırılması da ışınların nüfuz etme derinliği ve gerekli temas süresine göre dizayn edilmektedir. Bulanık ve renkli sular UV ışınlarının etki alanını sınırlandırdığında UV ile dezenfeksiyon önce bulanıklık ve renk parametrelerinin giderilmesi gerekmektedir. Birçok mikroorganizma 10.000 mW sn/cm²’den daha az bir enerji ile yok edilmelerine rağmen SRS ultraviole cihazları 30.000 mW sn/cm² olduğundan, son derece güvenlidir. Ticari, endüstiriyel ve evsel modelleri mevcuttur. Kullanılan yüksek kalitedeki UV lamba ve Kuvartz cam sayesinde her zaman aynı performansı korumaktadır. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmadığından insan sağlığına hiç bir zararı yoktur.

Değişik Organismaların Yapılarının Yıkılması İçin Gerekli Olan Ultraviole Enerjisi

BAKTERİLER mW/cmq MAYSRSAR mW/cmq
Bacillus Anthracis 8700 Saccharmyces 13200
S. Enteritidis 7600 Brewers’ueast 6600
B. Megatherium sp (veg.) 2500 Baker’s yeast 8800
B. Megatherium sp (spores) 5200 Common yeast cake 13200
B. Paratyphosus 6100
B. Subtilis 11000 SPORLAR mW/cmq
Clostridium tetani 22000 Penicillium roqueforti 26400
Corynebacterium diphtheriae 6500 Penicillium expansum 22000
Eberthella typosa 4100 Mucor Racemosus A 35200
Escherichlia 6600 Oospora lastic 11000
Mycobacretium tuberculosis 10000
Psseudomanas aeruginosa 10500 VYRÜSLER mW/cmq
Psseudomanas flourscens 6600 Bacteriophage 6600
Saimonella 10000 Intluenza 6600
Dysentery bacili 4200
Staphylocoocus aureus 6600
Shigella paradyseneriae 3400
Streptoccus hemolyticus 5500
 • Etkili ve anında arıtma.
 • Kimyasal kullanımı yok.
 • Kimyasal kalıntısı yok.
 • Tak ve çalıştır.
 • Düşük basınçlı civa buharlı yüksek verimli lamba kullanılır.
 • Özel lamba soketi sayesinde kolay lamba değişim imkanı sunar.
 • Nominal debi sağlandığında suda oluşan bakteri ve virüsleri
  99.99% oranında yok eder.
 • Bütün kaynaklar plazma ark-füzyon metoduyla yapılmıştır ve
  reaktör gövdesi elektro-polisajlanıp pasive edilmiştir.
 • Yüksek kalitede UV lambası ve şeffaf kuartz kabı sterilizasyonda en
  iyi performansı ve uzun dönemde çalışma faydaları sağlar.
Model Uv dozajına görecihaz teknik bilgileri lamba elektrik genel özellikler
cihaz debisi(m³/saat)
33,000
mwsn /cm²
uz. (mm) gen. (mm) yük. (mm) r. çapı (mm) giriş çıkış bağ. şekli watt/
lamba
adet boy (mm) voltaj toplam güç (watt) max.
çalışma
basınç
(bar)
gövde-
malz
çalışma sıcaklığı
SRS UV 2 1,4 518 126 179 100 3/4” Dişli 20 1 463 220V/50Hz 26 10 SS 304 2-40ºC
SRS UV 3 2,7 938 126 179 100 1” Dişli 40 1 843 220V/50Hz 50 10 SS 304 2-40ºC
SRS UV 5 5,4 938 150 228 126 1,5” Dişli 40 2 843 220V/50Hz 100 10 SS 304 2-40ºC
SRS UV 10 10,0 944 180 275 195 2” Dişli 40 4 843 220V/50Hz 200 10 SS 304 2-40ºC
SRS UV 15 15,0 944 230 333 245 2” Dişli 40 6 843 220V/50Hz 300 10 SS 304 2-40ºC
SRS UV 20 23,0 944 304 420 305 2,5” Dişli 40 8 843 220V/50Hz 400 10 SS 304 2-40ºC
SRS UV 30 35,0 1620 154 2,5” Flanşlı 270 1 1556 220V/50Hz 330 10 SS 304 2-100ºC
SRS UV 60 Amalgam 65,0 1620 204 3” Flanşlı 270 2 1556 220V/50Hz 660 10 SS 304 2-100ºC
SRS UV 100 Amalgam 100,0 1620 204 4” Flanşlı 270 3 1556 220V/50Hz 990 10 SS 304 2-100ºC
SRS UV 150 Amalgam 150,0 1620 204 6” Flanşlı 270 4 1556 220V/50Hz 1320 10 SS 304 2-100ºC

Endüstriyel Reverse Osmosis

Klasik arıtım sistemlerin yetersiz kaldığı sularda ( Deniz suyu, iletkenliği yüksek kuyu suyuı vs.) uygulanan Ters osmos prensibi çok üstün nitelikli su arıtımı yapmaktadır. Ters osmos sisteminin çalışma prensibi, cihaz üzerinde bulunan yarı geçirgen membranlar sayesindedir. Su yüksek basınç pompası yardımıyla membranlar üzerinde bulunan 5 angstrom büyüklüğündeki gözeneklerden geçerek saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Toplam çözünmüş madde oranları yüksek olan sularda alternatifsiz kullanımı olan ters osmos üniteleri, her alanda uygulanabilen profesyonel bir arıtım yöntemidir.

Rielli Reverse Osmos Sistemlerin tasarımını ve imalatını kendi bünyemizde yapmamızdan dolayı tamamen müşterilerimiz için özel reverse osmos sistemleride üretilmektedir. Rielli Reverse Osmos Sistemi genel olarak şu tip yer ve durumlarda kullanılmaktadır;

 • Kuyu suyu reverse osmos ile arıtma
 • Deniz suyu reverse osmos ile arıtma
 • Reverse osmos ile proses suyu üretme
 • Şebek suyu reverse osmos ile arıtma

Reverse Osmos Sistemi Kullanım Alanları:

 • Hastane su arıtma ( içme suyu, deiyonize su, yumuşak su üretimi için kullanılmaktadır.)
 • Otel su arıtma ( İçme ve kullanma suyu üretimi için )
 • Fabrika su arıtma ( İçme ve Proses suyu üretimi için )
 • Deiyonize su arıtma ( iletkenliği 0 olan su kullanması gereken laboratuvar cihazları için )
 • Proses suyu şartlandırma ( Fabrikalarda üretilen malzemenin işlenmesi veya yıkanması gibi durumlarda kullanılmaktadır. )
 • Okul su arıtma ( Genellikle içme ve kullanma suyu üretimi )
 • Tatil köyü su arıtma ( İçme ve kullanma suyu üretimi )
 • Yurtlar için su arıtma ( İçme ve kullanma suyu üretimi)
 • Sistem dizaynına göre FRP veya paslanmaz çelik membran kılıfları
 • Suyun özelliklerine göre TFC spiral sarım 4”-8” membranlar
 • AISI 304 kalite paslanmaz çelik şase
 • Yüksek basınç pompası
 • 5 mikron kartuş filtre
 • Giriş solenoid vanası
 • Basınç ayar vanaları
 • Alçak basınç şalteri
 • Temiz su ve atık su debimetreleri
 • 0-25 bar arası gliserinli manometre
 • Opsiyonel iletkenlik ölçer, sıcaklık ölçer
 • Zaman kontrollü durulama sistemi
 • Kontrol panosu
model kapasite verim membran membran ağırlık (genişlik x uzunluk x yükseklik)
(m³/gün) (%) adet boyut kılıf adedi (kg) (cm)
SRS RO 1000 1,2 30 1 4” x 14” 1 60 30 x 45 x 80
SRS RO 2000 2 40 2 4” x 21” 2 65 30 x 45 x 80
SRS RO 5000 4 60 1 4” x 40” 1 70 70 x 15 x 138
SRS RO 10000 8 60 2 4” x 40” 2 80 70 x 15 x 138
SRS RO 12000 12 60 3 4” x 40” 3 90 70 x 15 x 138
SRS RO 20000 20 60 4 4” x 40” 4 100 70 x 15 x 138
SRS RO 24000 24 60 5 4” x 40” 5 110 70 x 15 x 138
SRS RO 30000 30 60 6 4” x 40” 6 120 70 x 15 x 138
SRS RO 45000 45 65 8 4” x 40” 2 650 65 x 450 x 160
SRS RO 65000 65 65 12 4” x 40” 3 710 65 x 450 x 160
SRS RO 90000 90 70 16 4” x 40” 4 825 65 x 450 x 175
SRS RO 110000 110 70 20 4” x 40” 5 900 70 x 450 x 160
SRS RO 150000 150 60 6 8” x 40” 2 575 100 x 400 x 150
SRS RO 200000 200 65 8 8” x 40” 2 600 100x 500 x 150
SRS RO 300000 300 65 12 8” x 40” 3 800 100 x 500 x 190
SRS RO 450000 450 75 18 8” x 40” 3 1000 100 x 710 x 200